design donttellmum.nl / created by By the WWW...

Lotte van Oers

Lotte van Oers

DIVA van de maand

June 2009

Interview met Jacinta Duttenhofer

Jacinta Duttenhofer is een ondernemende vrouw, moeder en echtgenote, die in korte tijd haar eigen advocatenkantoor heeft opgebouwd tot een kantoor dat qua omvang behoorde tot een van de grotere advocatenkantoren van Amsterdam. Op dit moment zet Jacinta zich in voor de Taskforce die meer diversiteit in schoolbesturen moet realiseren, een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt.

Vrouw met ambitie
Geboren en opgegroeid in Suriname heeft Jacinta daar de studie rechten aan de Universiteit van Suriname voltooid. Reeds tijdens haar studie bleek haar ondernemende aard: zij werkte parttime bij een bankinstelling én op de universiteit, trouwde en kreeg drie kinderen. Met haar gezin heeft zij daarna gewoond in de Amerika en daar de Master of Comparative Law titel behaald. Bij terugkeer in Suriname bleek al gauw dat zij daar haar ambities niet kwijt kon en besloot zij naar Nederland te komen. Hier heeft zij naast een fulltime baan ook nog eens de Nederlandse titel Meester in de rechten behaald aan de Universiteit van Amsterdam.

Het en-en verhaal
Na vijftien jaar sociale advocatuur heeft zij haar praktijk verkocht, werd directeur van een organisatie voor maatschappijopbouw en is nu begonnen met een adviespraktijk op het gebied van organisatieontwikkeling en diversiteit. Haar instelling is dat enerzijds moederschap geen belemmering kán zijn voor haar eigen ontplooiing en anderzijds haar carrière geen belemmering mág zijn voor de ontplooiing van haar kinderen. “Het komt uiteindelijk neer op organiseren. Door de combinatie van gezin en werk worden mijn organisatietalent en leiderschap steeds verder ontwikkeld.”

Onderwijs
Voor onderwijs heeft Jacinta altijd grote interesse gehad. Het belang van onderwijs is haar met de paplepel ingegoten (moeder was leerkracht in het basisonderwijs en vader is gepromoveerd Neerlandicus). “Onderwijs is belangrijk voor je zelfontplooiing, voor je kansen op de arbeidsmarkt. Kennis is macht!” Deze les heeft zij meegegeven aan haar kinderen: haal het maximale uit jezelf en gebruik daarvoor onderwijs als een instrument. Dat betekende voor haar ook betrokken zijn in het leven van haar kinderen: weten waar zij mee bezig zijn op school, contact onderhouden met leerkrachten en docenten en de vrienden en vriendinnen van de kinderen kennen (het huis stond altijd open voor hen). Zelf nam ze ook altijd haar sociale verantwoordelijkheid als het gaat om talent te stimuleren. In haar advocatenpraktijk heeft zij veel aandacht gehad voor talentontwikkeling. Zo bood zij elk jaar tenminste vijf stageplaatsen aan MBO en/of HBO-stagiaires. Vrijwel alle studenten hebben na hun stage bij haar besloten een hogere vervolgopleiding te doen, van MBO naar HBO of van HBO naar universiteit.

Meer diversiteit in onderwijsbesturen
De carrière van Jacinta beperkt zich niet tot slechts de succesvolle advocatenpraktijk. Ook op het breder maatschappelijk vlak is zij actief. Toen zij werd gevraagd zitting te nemen in het bestuur van een grote scholenorganisatie heeft zij geen moment geaarzeld. Al na een jaar werd zij voorzitter van dat bestuur en onder haar leiding is de organisatie verzelfstandigd en verder geprofessionaliseerd. Momenteel is zij bestuurder bij twee culturele instellingen en bij een scholenorganisatie voor speciaal onderwijs. Ook is zij plaatsvervangend voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, onderdeel van de Commissie Onderwijsgeschillen.
Jacita is tevens lid van de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen, die van de staatssecretaris van OCW de opdracht heeft gekregen de culturele diversiteit binnen schoolbesturen te bevorderen. Deze opdracht is door de Taskforce vertaald naar twee ambitieuze doelstellingen: bewustzijn over culturele diversiteit creëren bij schoolbesturen en binnen een jaar 30 biculturele bestuurders plaatsen. Anno 2009 kan en mag het in onze multiculturele Nederlandse samenleving niet zo zijn dat het grootste deel van de schoolbesturen homogeen is samengesteld. Schoolbesturen dienen ook op dat punt te veranderen, de noodzaak van dat veranderen in te zien en de urgentie te voelen is haar mening.

Dan de DIVA van de maand vragen aan Jacinta…

1. Wat is jouw passie?
In het spanningsveld tussen individualisme en solidariteit steeds oog te hebben voor de waardigheid van de mens.

2. Wat zou jij meteen veranderen als jij het voor het zeggen had?
Een mondiaal solidariteitsprincipe invoeren. Er leven nog te veel mensen onder onterende omstandigheden. Het is hoog tijd voor een meer gelijke verdeling van welvaart in de wereld.

3. Wat was je meest inspirerende ervaring in de afgelopen periode?
Mijn reizen naar China en India waar ik mensen ontmoette die met weinig middelen proberen de overlevingskansen en de kwaliteit van leven van brandwondenpatiënten te verhogen, terwijl de behandeling een van de medisch meest complexe en kostbare is. Door deskundigheid beschikbaar te stellen worden deze projecten ondersteund door de Nederlandse Brandwondenstichting en de Euro Tissue Bank, twee Nederlandse instellingen die een toonaangevende rol spelen in het internationale.

4. Wat heb je altijd in je handtas?
Vaak verrassend veel. Hoe groter de tas, hoe meer verrassingen!

5. Wie mag er van jou in een lijstje?
Hillary Clinton: ondanks grote tegenslagen heeft zij zich een waardige vrouw getoond: opgeheven hoofd, haar eigen ambities nastrevend, toch kwetsbaarheid laten zien en ook nu geen ijdele trots, maar mee regerend in het team van Obama.

Meer informatie over de Taskforce voor meer diversiteit in schoolbesturen is te vinden op www.diversiteitinschoolbesturen.nl