design donttellmum.nl / created by By the WWW...

Lotte van Oers

Lotte van Oers

DIVA van de maand

June 2010

Interview met Fatma Koser Kaya

Fatma Koser Kaya is sinds 2004 Tweede Kamerlid voor D66 en heeft als onderwerpen sociale zaken, jeugd&gezin, volksgezondheid, ontwikkelingssamenwerking, emancipatie en financiën in haar portefeuille. Met nog maar een paar dagen te gaan tot de verkiezingen reist zij stad en land af om het geluid van haar partij, D66, te laten horen. De afgelopen weken heeft zij veel bijeenkomsten bijgewoond om onderwerpen waar zij zich voor inzet onder de aandacht te brengen. Fatma zet zich enorm in om jongeren zonder natuurlijk netwerk te leren netwerken door bijeenkomsten voor hen te organiseren. Veel jongeren hebben door het ontbreken van een natuurlijk netwerk een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meer dan 90 procent van de mensen komt echter via netwerken aan een baan. “Het ontwikkelen van een netwerk is erg belangrijk, daarom leer ik jongeren hoe ze zo’n netwerk kunnen opbouwen”, aldus Fatma. Naast jongeren maakt Fatma zich ook hard voor de positie van vrouwen. Zij heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet om het voor vrouwen in Nederland makkelijker te maken om arbeid en zorg te combineren en om financiële onafhankelijkheid voor vrouwen op de agenda te zetten. Onlangs heeft zij deel uitgemaakt van de Commissie de Wit, de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de kredietcrisis.

1. Wat is jouw grootste passie?
Mijn kind.

2. Wat zou jij meteen veranderen als jij het voor het zeggen had?
De arbeidsmarkt! Die moet echt gemoderniseerd worden zodat mensen naar tijd en plaats flexibel kunnen werken en zodat er veel meer gekeken wordt naar de behoeften van de samenleving. Want de samenleving is veranderd en de regels op de arbeidsmarkt niet. Veel mensen kunnen vaak niet terecht op de arbeidsmarkt en kunnen bijvoorbeeld arbeid en zorg moeilijk combineren en beginnen voor zichzelf. Dat is mooi want dat brengt flexibiliteit en innovatie met zich mee maar geeft tegelijkertijd aan dat we regels hebben die jongeren, allochtonen en vrouwen uitsluiten. Er is echt een brede visie op de arbeidsmarkt nodig.

3. Wat was je meest inspirerende ervaring van de afgelopen periode?
De bijeenkomsten die ik heb georganiseerd voor jongeren om ze te leren netwerken. Na afloop kreeg ik altijd positieve reacties en hoorde ik van de jongeren hoeveel ze ervan hadden geleerd. Uit dat soort dingen haal ik voldoening en energie. Ook mijn deelname in de commissie de Wit vond ik inspirerend. Je hebt de kans om achter de schermen te kijken en zien hoe het werkt en je leert waanzinnig veel. Ik heb er met veel plezier aan meegewerkt.

4. Wat heb je altijd in je handtas?
Een pen en papier en de gewoonlijke dingen als sleutels en portemonnee. Soms is het wel zoeken naar lipstick, die ben ik altijd kwijt!

5. Wie mag er van jou in een lijstje?
Mijn moeder en schoonmoeder, ofwel onze moeders. Een generatie die zoveel te verstouwen heeft gehad en de paden voor onze generatie hebben geëffend.

Meer informatie over Fatma en haar standpunten zijn te vinden op www.fatmakoserkaya.nl