design donttellmum.nl / created by By the WWW...

Lotte van Oers

Lotte van Oers

DIVA van de maand

March 2008

Interview met Yasmina Haifi

Yasmina Haifi (1966) is projectleider/beleidsadviseur Diversiteit bij de Directie P&O van het ministerie van Justitie. Met 15 jaar werkervaring binnen de Rijksoverheid bij ministeries als L&V, BZK en Justitie is zij met recht een autoriteit en expert op het thema Diversiteit te noemen.

Geen los onderdeel
Op de vraag waarom zij na zoveel jaren nog steeds bevlogen werkt aan Diversiteit hoeft Yasmina niet lang na te denken. “Ik vind het een gemiste kans als we niet al het talent dat er is benutten, de drempels moeten nog steeds overwonnen worden. Geen enkele organisatie overleeft het in mijn visie zonder Diversiteit, ook de overheid niet”. Als projectleider Diversiteit coördineert Yasmina de uitvoering van het programma Diversiteit. Daarin staan een aantal thema’s centraal zoals de bevordering van de instroom van allochtone medewerkers vanaf schaal 10, Justitie als aantrekkelijke werkgever, bewustwording van lijnmanagement en het integreren van Diversiteitbeleid in HR en communicatiebeleid. “Diversiteit moet geen los onderdeel blijven” is haar mening. Een groot deel van de inspiratie om aan Diversiteit te blijven werken vindt Yasmina door altijd aansluiting te zoeken bij lopende processen. “Ik vind het leuk om bezig te zijn met het proces en de strategie. Daarnaast vind ik het de grootste uitdaging als het gaat om Diversiteit om te (blijven) laten zien dat het een kans is en geen probleem”.

Out of the box
Met Diversiteit bezig zijn betekent werken aan verandering en vernieuwing. Wat kenmerkt de ambtenaar van de toekomst volgens jou? “Die is minder ambtelijk bezig. Dus minder met regels en meer met de praktijk. Eigenlijk zou elke ambtenaar een soort maatschappelijke stage in de praktijk moeten doen op zijn/haar beleidsterrein zodat hij/zij de praktijk naar het beleid kan vertalen”. Ook moet de ambtenaar van de toekomst out of the box kunnen denken en werken, iets wat Yasmina zelf ook probeert.

Communicatie
Op de vraag of er een project is waar zij bijzonder trots op is komt Yasmina met het project binnen Justitie waarbij 6 hoogopgeleide vluchtelingen in het kader van een werkervaringsplaats zijn binnengekomen. “Deze mensen zijn enorme talenten, hebben veel bagage en een enorm doorzettingsvermogen”. Iets dichter bij huis is Yasmina erg tevreden met de goede interne communicatie als het gaat om Diversiteit. “Alles wat er bij Diversiteit gebeurt vertalen we ook in de communicatie en daarmee hebben we het thema op de kaart”.

Dan volgen de vragen die aan elke DIVA worden gesteld.

1. Wat is je grote passie?
Mijn kinderen. Iets van maatschappelijk nut willen realiseren en doen.

2. Wat zou je meteen regelen als jij het voor het zeggen had?

Talent op de juiste manier inzetten. Het onderwijs helemaal anders inrichten met meer oog voor algemene ontwikkeling en de wachtlijsten in de jeugdzorg aanpakken.

3. Welke vraag is je nooit gesteld maar zou je toch willen beantwoorden?
Of ik een harde strijd heb moeten leveren voor wat ik heb bereikt? Ja, de vrouwen van mijn generatie hebben hard moeten vechten om hun plek te vinden en te behouden.

4. Welk compliment geef je je zelf vaak?

Als ik weer iets heb bereikt of mijn team op het werk heb weten uit te breiden zeg ik “goed gedaan!”.

5. Wat zit er altijd in je handtas?
Sigaretten, make-up, agenda en telefoon.

6. Wie mag er van jou in een lijstje?

De vrouw die manager van het jaar 2007 in Amsterdam is gekozen, Maureen Sarucco, zij is het toonbeeld van hoe een ambtenaar hoort te zijn!