design donttellmum.nl / created by By the WWW...

Lotte van Oers

Lotte van Oers

DIVA van de maand

March 2008

Interview met Esma el Mahdi

Esmae Mahdi el Yakoubi (31) is getrouwd, moeder van twee zoontjes, werkt voor een stichting en is ook nog voor een deel zelfstandig ondernemer. In alles wat ze doet is Esmae een pedagoge in hart en nieren. Zij heeft voor de stichting S-IPI (Stichting Interculturele Participatie en Integratie) waar zij werkzaam is als manager innovatieve projecten opvoedondersteuning voor risico gezinnen ontwikkeld. Na een kleine succesvolle pilot is het project “coach je kind” nu voor 3.5 jaar gestart in Amsterdam West. Esmae geeft uitleg over het project.

De stichting S-IPI, ooit opgericht door hoog opgeleide Marokkaanse vrouwen, heeft als doel de economische onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen. Niet alleen werkgelegenheid speelt hierbij een wezenlijke rol, onafhankelijkheid en empowerment in sociaal opzicht is net zo belangrijk. Esmae zelf is naast haar werk voor S-IPI ook zelfstandig ondernemer en coacht bijvoorbeeld managers van kinderdagverblijven op het pedagogische aspect. “Vaak realiseren medewerkers zich in een dergelijke instelling niet dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming van kinderen. Ik coach hen bijvoorbeeld bij de vraag hoe je die bijdrage afstemt op de visie van de ouders. Coachen is een middel om onze doelen te bereiken, en dat is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de toekomst van hun kinderen”.

In de kinderdagverblijven viel Esmae op dat hoogopgeleide ouders zich heel actief bemoeien met de sociale vorming van kinderen. Bij de lageropgeleide en allochtone ouders zag zij deze bemoeienis veel minder terwijl het juist voor deze groepen van belang is om mondig te zijn als het gaat om de vorming van hun kinderen. Dit is nu ook precies een van de belangrijke doelstelling van het project “coach je kind”. Bij dit project gaat het om de ouders. “Wij plakken geen coach aan het kind maar aan de ouders, om kinderen is al zoveel georganiseerd. Met de coaching maken wij ouders mondiger en bieden ondersteuning bij het doorbreken van culturele patronen zodat ook hun ontwikkeling tot stand komt”. De coaches zelf zijn mensen uit de eigen gemeenschap met een pedagogische achtergrond.

Er is niets belangrijker dan het vormen van kinderen omdat je daarmee de toekomst vormt en verbetert, daarom kun je er niet snel genoeg bij zijn. “Coach je kind” is dan ook een project dat preventief van aard. “Als het om preventie gaat in de opvoeding en de instellingen en organisaties daaromheen is opvallend dat alles op afstand gebeurt. Wij hanteren een werkwijze waarbij wij mensen actief opzoeken”. Deze werkwijze zal best wennen zijn voor instellingen of professionals denkt Esmae. Zij heeft als het gaat om het werken met kinderen en jongeren echter een hele duidelijke visie. “Alle professionals die met kinderen werken moeten kundig zijn, bewust van hun werkwijze en eventuele vooroordelen, daar hebben kinderen recht op”.

Als diva van de maand ontkomt Esmae uiteraard niet aan de vragen die we elke diva stellen.

1. Wat is je grote passie?

Het maximale uit jezelf halen en jezelf blijven ontwikkelen.

2. Wat zou je meteen regelen als jij het voor het zeggen had?

Alles wat met kinderen te maken heeft uitlichten en kijken wat wel en niet werkt. Dat vraagt uiteraard om veel reflectie.

3. Welk compliment geef je je zelf vaak?
Wat heb je dit toch goed gedaan, ga door! Het is een kleine stap, maar wel een belangrijke.

5. Wat zit er altijd in je handtas?

Telefoon, toilettasje en altijd een foto van mijn gezin.

6. Wie mag er van jou in een lijstje?
Mijn moeder. Haar passie en drive herken ik in mijzelf. Zij heeft zich ook altijd ontwikkeld en is een enorm sterke vrouw.

Meer informatie over het project “coach je kind” is te vinden op www.s-ipi.nl