design donttellmum.nl / created by By the WWW...

december 2008

Interview met Faiza Dadi

Faiza Dadi (39) is sinds kort operationeel directeur van de Baak, Management centrum VNO-NCW. Na een aanzienlijke loopbaan in leidinggevende functies in vooral de financiële sector heeft Faiza deze overstap gemaakt. Een interview met een vrouw over diversiteit, het verdelen van energie, ambitie en familie.

De Leiden-Algerije connectie
Faiza kwam als 3 jarig meisje met haar familie naar Nederland. Zij is opgegroeid in Leiden maar minstens twee keer per jaar zorgde moeder Dadi ervoor dat het gezin op bezoek ging naar Algerije. De banden met de familie en het land van herkomst zijn daardoor hecht. Je hoeft Faiza niet lang te spreken om er achter te komen dat familie, vooral haar zoon, een belangrijke plaats in haar leven inneemt. Ze vertelt met trots en warmte dat zij onlangs met haar hele familie verenigd was in Algerije, waar zij vandaan komt. “Het was voor het eerst dat alle familieleden bij elkaar waren. Het is bijzonder om te zien hoe een groep van 250 familieleden, verspreid over de wereld nog zeer met elkaar verbonden is”.

Van receptie naar directie
Waar Faiza zelf terecht is gekomen is ook heel mooi. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring in de financiële sector in management posities. Interessant om te weten is dat Faiza van tevoren niet had bedacht dat zij in de financiële sector terecht zou komen, laat staan daar carrière zou maken. “Het was lastig om op het VWO een keus te maken voor de toekomst en ik ben uiteindelijk Arabisch gaan studeren”. Naast haar studie werkte Faiza op een gegeven moment als receptioniste bij een bank en kwam zo in aanraking met de financiële wereld. “Als receptioniste bij de Bank Nederlandse Gemeenten kwam ik veel in gesprek met bankiers en zo begon mijn interesse voor de sector te groeien”. En de bal te rollen toen Faiza op haar 21e werd gevraagd voor een leidinggevende functie.

Lef en geluk
“Ik heb ja gezegd en ben gewoon gestart, had de moed om het te doen” vertelt Faiza over haar eerste leidinggevende functie. Makkelijk was het niet verzekert zij. “In het management vak leer je veel door op je neus te gaan”. Ondertussen deed ze opleidingen (maar liefst twee postdoctorale studies). Lef en geluk zijn mede bepalend voor succes vindt Faiza. “Mensen tegenkomen die een bijna onvoorwaardelijk vertrouwen tonen heeft met geluk te maken. Belangrijk is om dit te vertrouwen te herkennen en de kansen die daarmee samengaan te pakken”. Zijn haar culturele achtergrond of vrouw zijn ooit een issue zijn geweest? “Ik heb me nooit benadeeld gevoeld, maar ik heb er nooit bij stil gestaan, het is bijna naïef”. Merkbaar was volgens haar wel dat de man/vrouw verhoudingen spannender worden naarmate de positie in bedrijven hoger is.

Helderheid
Dat carrière maken nooit het doel is geweest wil niet zeggen dat Faiza niet ambitieus was of is. Ze was altijd al bezig met de volgende stap als het ging om haar ontwikkeling. Een andere uiting van haar ambitie is dat ze altijd hoge eisen stelt aan zichzelf. Wat vindt zij van het feit dat veel werkende vrouwen worstelen met ambitie en het vinden van een balans tussen werk en privé? “Moeizaam. Belangrijk is om je energie goed te verdelen, de overheid en werkgevers creëren namelijk onvoldoende voorwaarden, die voorkomen dat de energie versneld opraakt. Het streven naar balans heb ik goed uitgedacht en ik ben altijd heel helder en duidelijk geweest, heb me nooit geschaamd of verontschuldigd voor het feit dat ik waarde hecht aan mijn moederrol. Veel elementen heb ik in eigen hand genomen”. Dat vraagt om uitleg. “Ik heb altijd mijn voorwaarden gesteld en als het niet mogelijk was om onder bepaalde condities te werken, dan koos ik niet voor de betreffende werkgever”.

Generation now
Faiza is er van overtuigd dat de huidige generatie jonge werknemers zelf hun wensen en behoeften bepalen en afdwingen. “Bedrijven zullen niet veel anders kunnen dan meegaan in die ontwikkelingen. De creatieve kenniseconomie voedt deze ontwikkeling en bepaalt de mate van flexibiliteit in werkomgeving en voorwaarden die gevraagd en geboden wordt. Dit is voor jonge werkende moeders een gunstige ontwikkeling. De Baak is een organisaties die al op deze wijze werkt” vertelt zij.

Eigen ontwerp
Op dit moment is zij zich aan het inwerken in haar nieuwe functie als operationeel directeur van de Baak. De Baak past als organisatie helemaal bij Faiza. “Toen ik voor deze functie werd gevraagd had ik al uitvoerig nagedacht over een mogelijke volgende stap. De Baak paste volledig in het beeld dat ik daarbij had”. Alles viel op zijn plek en zij nam afscheid van het bedrijf waar ze ruim 10 jaar verschillende management functies heeft bekleed, Delta Lloyd Groep.

Dan de vragen die aan elke DIVA van de maand worden gesteld:

1. Wat is je grootste passie?
Koken.

2. Wat zou jij veranderen als je het voor het zeggen had?
De kwaliteit van het onderwijs. Het accent moet liggen op het belang van kinderen en er moet meer aandacht zijn voor diversiteit en talentontwikkeling. Dit vraagt om een andere kijk naar de talenten van kinderen en er niet van uitgaan dat iedereen het zelfde is. Diversiteit moet gekoesterd worden in deze snel veranderende wereld.

3. Welk compliment geef je je zelf vaak?
Als de sfeer thuis warm en goed is dan ben ik blij en kan ik op een zondagavond tegen me zelf zeggen: dat heb je goed in balans!

4. Wat zit er altijd in je handtas?
Blackberry, make-up tas, water en notitieblok (ik kan jaloers zijn op mensen die een goed geheugen hebben).

5. Wie mag er van jou in een lijstje?
Mijn zoon en mijn moeder kunnen niet in een lijstje want die zitten in mijn hart. Ik heb bewondering voor zuiverheid en vasthouden aan principes. Iemand als Nawal el Sadaawi mag van mij in een lijstje. Ik geloof in haar idealen en waar zij voor strijdt. De moed en de kracht waarmee zij strijdt en toch vasthoudt aan haar principes, chapeau.

Interview: Fatma Kaya