design donttellmum.nl / created by By the WWW...

maart 2008

Interview met Zeynep Alantor

Zeynep Alantor (1964) werkt al 15 jaar bij de Rijksoverheid. Zij is op dit moment projectleider Diversiteitsbeleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Tevens is zij initiatiefnemer en projectleider van het project Coaching en Diversiteit bij het A + O fonds Rijk. Zeynep is getrouwd en moeder van zoon Destan (4).

Van Doelgroepenbeleid naar Diversiteitsbeleid
Toen zij in 1993 als aankomend beleidsmedewerker begon werd Zeynep al snel gevraagd mee te denken over het Doelgroepenbeleid dat als doel het bevorderen van de instroom van allochtonen binnen het ministerie had. Met veel enthousiasme wist zij de taken en werkzaamheden op verschillende beleid- en stafdirecties op te pakken en zich te ontplooien tot senior beleidsmedewerker. Binnen de beleidcycli heeft Zeynep zich flexibel opgesteld en als analist, adviseur en coördinator zich bezig gehouden met beleidvraagstukken op (inter))nationaal en (inter-)departementaal niveau. Nu als projectleider Diversiteitsbeleid maakt Zeynep anno 2008 het kringetje rond. Met het in kaart brengen van etnische diversiteit en een plan van aanpak etnische diversiteit binnen OCW zal zij binnenkort haar opdracht afronden en nieuwe uitdaging op het gebied van onderzoek en wetenschapbeleid oppakken.

De coach
Zeynep Alantor is een veel gevraagd coach. Jonge collega’s binnen OCW en andere departementen weten haar te vinden voor tips en adviezen. Allen vinden zij een welwillend oor en bruikbare adviezen. Zeynep deelt haar kennis en netwerk graag om anderen verder te helpen. Haar kennis en ervaring op het terrein van coaching heeft zij gebruikt om het project Coaching en Diversiteit te ontwikkelen. Een project dat het A + O fonds Rijk dankbaar heeft opgepakt. In dit project wordt bij coaches en loopbaanadviseurs bij verschillende departementen, de Belastingdienst en Intercoach, kennis en expertise over intercultureel communiceren bevorderd.

Bezig zijn met publieke zaak
Waarom geeft het voldoening om ambtenaar te zijn? “Bezig zijn met de publieke zaak vind ik leuk en vooral belangrijk. De uitdaging voor mij zit in de raakvlakken van de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. In een teamverband de beleidvraagstukken van abstractieniveau kunnen vertalen in hele concrete oplossingen en projecten spreekt mij enorm aan”. In de afgelopen jaren heeft Zeynep vooral een bijdrage geleverd aan projecten waarbij werd gepionierd, bleek achteraf. Projecten als de opzet van de eerste imam opleiding in Nederland, het fenomeen school en sponsoring (bedrijven die de school binnen kwamen) waren vernieuwende projecten waar zij graag aan heeft bijgedragen. “Je hebt niet altijd zware beleidsmaatregelen nodig om te pionieren en een succes van dingen te maken, creativiteit en inventiviteit zijn net zo belangrijk en doeltreffend”. Het is soms een wat andere aanpak maar een waar veel behoefte aan is. De ambtenaar van de toekomst kenmerkt zich wat Zeynep betreft dan ook door flexibiliteit en door kennis over de diverse en dynamische samenleving en weet die te verbinden aan beleidsvraagstukken. Dan volgen nog de vragen die elke Diva worden gesteld.

Wat is je grote passie?
Mijn kind en de toekomst waarin hij gaat terecht komen nu al proberen te beïnvloeden. Hij staat ook symbool voor andere kinderen.
Wat zou je meteen regelen als je het voor het zeggen had?
Voeding, dat wij in overschot hebben terecht laten komen bij kinderen met honger. De dubbele emancipatie van de allochtone vrouw zichtbaar maken is iets wat ik zou willen regelen.

Welke vraag is je nooit gesteld maar zou je toch willen beantwoorden?
Wat heb je te bieden? Nog heel veel!Mijn ambities zijn onbegrensd en mijn leergierigheid is oneindig en daarmee weet ik mijzelf en anderen in beweging te krijgen. Maar het moederschap is voor mij een bijzondere bezigheid en als moeder heb ik ook heel veel te bieden. Ik investeer graag in de wijk, kinderdagverblijf, school en in de buurtbewoners die ook betekenisvol zijn in de ontwikkeling van onze kinderen.

Welk compliment geef je je zelf vaak?
Ik word erg blij (van binnen) als ik iets heb gedaan of gerealiseerd zonder enige vorm van eigen belang.

Wat zit er altijd in je handtas?
Mijn telefoon, een boek, agenda, pen en papier en geld. Kortom alles wat ik nodig heb voor mijn zelfstandigheid.

Wie mag er van jou in een lijstje?
Mijn ouders. Mijn vader om het feit dat hij op 75 jarige leeftijd nog steeds ambities heeft en mijn moeder die ontzettend liefdevol is. Die combinatie hoop ik door te kunnen geven aan mijn kind.