design donttellmum.nl / created by By the WWW...

mei 2009

Interview met Mirjam Sijmons

Mirjam Sijmons maakt sinds een jaar, als enige vrouw deel uit van de directie van de ANWB en is verantwoordelijk voor de divisie leden & marketing. Haar sporen in het bedrijfsleven heeft zij ruim verdiend. Zij is een van de vijf finalisten voor de titel van topvrouw van het jaar 2009 van het Managers Netwerk Nederland.

Nieuwsgierigheid en verandering
De loopbaan van Mirjam Sijmons begon bij KPN waar zij in diverse banen werkte. Zij was mede verantwoordelijk voor een nieuw organisatie- en besturingsmodel binnen KPN. Na haar functie als directeur Verkoop Zakelijke Markt stapte zij in 2001 over naar Content Uitzendbureau waar zij algemeen directeur werd. Wat het grootste verschil was tussen haar huidige werkgever en haar voormalige werkgever Content is volgens haar dat de ANWB meer historie en denkkracht heeft.  “Het is de grootste vereniging van Nederland met 4 miljoen leden”. Bij Content waren vooral slagkracht en snelheid belangrijk en was het commerciëler. In haar, inmiddels indrukwekkende, carrière zijn niet zozeer ambitie maar nieuwsgierigheid en verandering de grootste drijfveren geweest. Deze elementen zijn voor haar nauw verbonden met haar passie. “Mijn passie haal ik uit het samen met de organisatie kijken of we de goede weg bewandelen en de dingen doen waartoe wij bestaan. Vervolgens ga ik dan aan de slag om te doen wat nodig is”. Speelde ambitie dan helemaal geen rol in haar carrière? “Niet om carrière te maken maar ik had wel al heel vroeg de ambitie om te beschikken over zeggenschap. Zeggenschap om dingen te kunnen beïnvloeden”.

Zeggenschap en macht
Die ambitie heeft Mirjam zeker gerealiseerd. Zij staat in de lijst van machtige vrouwen in Nederland. Naast haar werk als directeur heeft zij een aantal nevenfuncties die zij vervult. Zo zit zij in het bestuur van stichting Volkskrant en is zij voorzitter van Women INC. Dit is een platform dat onder andere vrouwen wil inspireren en bewegen om optimaal gebruik te maken van hun eigen krachten en talenten. Women Inc zet zich in onder andere in voor meer vrouwen naar de top. Over macht en zeggenschap gesproken…Vrouwelijk leiderschap is, vooral na de kredietcrisis veelal onderwerp van discussie. Zijn vrouwen betere leiders en moeten we in Nederland ook met quota’s gaan werken? “Vrouwelijk leiderschap is niet per definitie beter. Ik vind wel dat vrouwen meer ruimte moeten krijgen om leider te zijn. Ik geloof erin dat dat ook beter is voor de maatschappij”.

Geloof in Diversiteit
Er zijn meer onderwerpen die Mirjam nauw aan het hart liggen, waaronder Diversiteit. “Ik geloof heilig in Diversiteit en weet uit eigen ervaring dat het werkt” vertelt zij. Toen zij bij Content werkte was zij een van de eersten die het onderwerp naar buiten toe niet alleen maar benaderde vanuit een moreel besef maar vanuit de zakelijke kant. “Ik vind nog steeds dat de dip nu tijdelijk is en dat er een tijd van tekorten aan komt op de arbeidsmarkt. Door bijvoorbeeld het woord allochtoon te blijven gebruiken blijf je suggereren dat het een andere groep is, terwijl de groep zelf niet homogeen is. Diversiteit is een kwestie van alle potentiële arbeidskrachten gebruiken. Blijkbaar lukt dat niet goed als uit onderzoek naar voren komt dat allochtone jongeren bijvoorbeeld nog 4 keer zo veel achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Ik heb echter vertrouwen in deze jonge generatie, er is ambitie genoeg!”.

Sleutels tot succes
Hoe vergroot je de kans op succes op de arbeidsmarkt en binnen je organisatie, is een vraag die Mirjam duidelijk vaker gesteld wordt. “Kansen, mazzel en vooraal heel hard werken. Het harde werken zit overigens niet zozeer in het maken van lange uren of dagen maar meer in de intensiteit waar je je functie mee uitoefent. Het zit in het leveren van resultaten, moeilijke problemen niet schuwen en principiële discussies niet uit de weg gaan”. Verder is Mirjam’s belangrijkste tip: “Blijf dichtbij jezelf. Je moet geen rol aanleren edoch wel het spel leren spelen. Je moet zorgen dat je de wereld snapt en niet Alice in wonderland bent”. Als concreet voorbeeld noemt zij als op de werkvloer er een promotie of carrièrestap aan de orde is. “Als je een vrouw vraagt om een carrièrestap te maken kan het antwoord zijn dat zij er het weekend over wil nadenken terwijl een man het al een jaar geleden had verwacht. Vrouwen snappen niet dat die eerlijkheid de mannen verwart en wordt gekoppeld aan dat een vrouw de carrièrestap misschien niet aankan”.

Dan de DIVA van de maand vragen:

1. Wat is jouw passie?
Met mensen in de organisatie kijken wat er moet gebeuren en of er wordt gedaan waartoe de organisatie er is en vervolgens aan de slag gaan.

2. Wat zou jij meteen veranderen als jij het voor het zeggen had?
Bij iedereen 3 lepels verdraagzaamheid en mededogen naar binnen gieten in de hoop dat de wereld beter wordt.

3. Wat was je meest inspirerende ervaring de afgelopen periode?
Mijn reis naar Bolivia om scholen te bezoeken toen ik nog bij Content werkte, in het kader van een Unicef project. Ik vond het zo belangrijk om te zien wat een bedrijf en diens sponsoring direct en concreet voor mensen kan betekenen.

4. Wat heb je altijd in je handtas?
Lipstick en kattenharen van mijn 4 katten die er altijd in klimmen.

5. Wie mag er van jou in een lijstje?
Neelie Smit Kroes. Zij is volhardend, nuchter, is innerlijk en uiterlijk een vrouw gebleven en is toch een icoon voor vrouwen geworden.

Interview: Fatma Kaya