design donttellmum.nl / created by By the WWW...

september 2009

Interview met Aysel Disbudak

Aysel Disbudak (37) is directeur van Ünal Zorg, een instelling in Amsterdam die opvang, zorg en begeleiding biedt aan verstandelijk gehandicapte jongeren en hun naasten. De naam van de onderneming is vernoemd naar haar gehandicapte broer Ünal. Met de zorg voor haar broer wilde Aysel ook de positie van andere allochtone gehandicapten verbeteren.. Zij heeft allerlei prijzen gewonnen voor haar inzet om de positie van allochtone verstandelijk gehandicapten te verbeteren, waaronder de zorgverbeteraar prijs van Agis zorgverzekeraar in 2008. Aysel is in Nederland voor deze groep een klokkenluider, pionier en voorvechtster hoewel het niet altijd een makkelijke strijd is.

Haar eigen leven gaat niet altijd over rozen. Daarover heeft zij een boek geschreven “De nootjes van het huwelijk”. Een autobiografie waarin je als lezer een ontroerende geschiedenis van een succesvolle Turks-Nederlandse vrouw kunt lezen. “Toen ik besloten had om mijn leven op papier te zetten, was dat vanuit een innerlijke noodzaak. Ik ben een paar keer aan de dood ontsnapt, maar er sterk uitgekomen”. Met haar boek en haar werk heeft Aysel taboes doorbroken en licht geworpen op benarde situaties van vrouwen. Haar doel was tweeledig. Aan de ene kant hoopt zij de vrouwen een hart onder de riem te steken en anderzijds hoopt zij zorgverleners een inkijkje te geven in de gesloten gemeenschap waar zij zelf uit komt. “In mijn werk kom ik nog steeds vrouwen tegen die in de situatie zitten waar ik uit ontsnapt ben: uitgehuwelijkt worden, sterk onder druk gezet worden om volgens strenge tradities te leven of te maken hebben met een verstandelijk gehandicapt familielid en het spoor bijster zijn in het oerwoud van de hulpverlening”. In dat oerwoud heeft ook zij destijds met de zorg voor haar broer moeten zien te overleven en uiteindelijk heeft ze zelf een instelling opgericht die ondersteuning op maat kan bieden aan cliënten met een andere achtergrond dan de Nederlandse en moeite hebben om de weg te vinden in de zorg. “Vaak sluit de zorg niet aan bij hun taal, cultuur en behoeften. Het gevolg is dat deze mensen geen hulp en ondersteuning kunnen vinden wat weer leidt tot overbelasting van het netwerk rond deze mensen. Onze zorg beperkt zich daarom niet tot de persoon met een verstandelijke beperking. Het hele gezin krijgt aandacht en waar nodig schakelen we andere hulpverleners in. Onze aanpak werkt”. Met Ünal Zorg geeft Aysel vorm aan wat zij het liefste doet: zorgen voor kinderen met een verstandelijke handicap en ouders ondersteunen en ontlasten in hun taak.

Dan de vragen aan elke diva van de maand:

1. Wat is jouw passie?
Het onmogelijke mogelijk maken!

2. Wat zou jij meteen veranderen als jij het voor het zeggen had?
De administratieve rompslomp vanuit de overheid die mij hindert bij het runnen van een zorginstelling.

3. Wat was je meest inspirerende ervaring van de afgelopen periode?
Na een intensieve en in mijn ogen onrechtvaardige strijd heb ik het voor elkaar gekregen dat een kleinschalige woongroep voor verstandelijk gehandicapte kinderen die ik heb geopend dit jaar voor allochtone verstandelijk gehandicapten mag blijven en niet wordt gesloten zoals mij te kennen was gegeven.

4. Wat heb je altijd in je handtas?
Telefoon, portemonnee, agenda, sleutels en tandenstokers.

5. Wie mag er van jou in een lijstje?
Mijn gezin

Meer informatie over Aysel is te vinden op www.unalzorg.nl en www.ayselcaliskan.nl

Interview: Fatma Kaya
Foto’s: Ayten Disbudak