design donttellmum.nl / created by By the WWW...

Lotte van Oers

Lotte van Oers

DIVA van de maand

December 2013

Interview met Janine Koppers

Janine Koppers (30) staat op het punt van parttime ondernemer fulltime ondernemer te worden

Moksy mix
Janine Koppers is een mix…tussen hart en hoofd en tussen culturen. Zij verenigt de Surinaamse en Nederlandse cultuur in zich, moksi op zijn Surinaams gezegd, een mengsel of mix. Sinds kort is Janine zelfstandig ondernemer en over een naam hoefde ze niet lang na te denken. “Moksy, de naam van mijn onderneming, sluit goed aan bij wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Het is een afgeleide van het woord “moksi”, Surinaams voor mengsel of mix. Mijn bedrijfsnaam verwijst naar mijn eigen achtergrond: ik ben half Surinaams, half Nederlands en naar de mix van producten en diensten die ik lever”

Ondernemen
Moksy bestaat vanaf 1 januari 2014 uit drie onderdelen vertelt Janine trots. Een zakelijk deel waarin zij freelance werkt voor maatschappelijke organisaties, een praktijk voor energiewerk en accessoires die zij maakt en verkoopt in haar eigen webshop. Janine is al in maart 2013 gestart maar toen had zij al een parttime baan bij PEP Den Haag een maatschappelijke organisatie in Den Haag. Daar was zij met name actief voor het project rondom Maatschappelijke Stages. Vanaf 1 januari wil Janine fulltime ondernemer zijn en neemt zij afscheid van het parttime in loondienst werken.

Mix tussen ‘hart en hoofd’
“Ik heb Culturele en Maatschappelijke Vorming gestudeerd en na een paar jaar werken kreeg ik ‘hersenhonger’. Ik ging filosofie studeren om mijn hersens eens flink te prikkelen en dat is gelukt” vertelt Janine over haar achtergrond en opleiding. “Ondanks dat ik deze studie niet heb afgerond, heb ik gevonden wat ik zocht en heb ik kunnen ervaren hoe filosofen vanuit een levensvraag een technisch raamwerk proberen te creëren om de wereld te duiden”. Ze legt de verbinding naar haar energiewerk. ‘In wezen stel ik dezelfde vragen in mijn energiewerk: hoe kan ik leven op een manier die bij mij past, welke waarden wil ik leidend laten zijn in mijn leven en waarom? Ik help cliënten bij het vinden van hun eigen antwoord op deze vragen, zodat zij het gereedschap hebben om hun leven zo in te richten dat het past bij wie zij zijn en wat zij willen”.

Essentie en Inspiratie
Voor Janine draait het er uiteindelijk om dat mensen vanuit hun essentie, vanuit hun unieke kwaliteiten het meeste kunnen bijdragen aan de samenleving. “Ik wil ze ondersteunen om datgene te vinden dat hen raakt, om die snaar te vinden waardoor mensen geïnspireerd worden en met die inspiratie hun eigen weg kunnen vervolgen. Dat is de rode draad in wat ik heb gedaan en van wat ik van plan ben om te gaan doen. Ik denk dat de combinatie van eigenschappen die ik kan bieden: intuïtie en ratio, professioneel en invoelend vermogen bij veel mensen en ook zeker bij vrouwen voorkomt en dat het een pluspunt is voor opdrachtgevers en werknemers om mensen aan te trekken die beschikken over deze veelzijdigheid”.

Eigen baas
Hoe is Janine eigenlijk zelf geinspireerd geraakt om eigen baas te worden? “Er rijdt regelmatig een busje van een aannemer door mijn wijk waarop staat geschreven “eigen baas”. Ik moet iedere keer dat ik het busje zie breed glimlachen en het heeft mij er mede toe geïnspireerd om zelf mijn eigen baas te worden. Om zelf koers te kunnen bepalen en om als freelancer mij vrij te kunnen bewegen in het werkveld en bij (maatschappelijke) organisaties. Het lijkt mij heerlijk! Ook spannend, want ik kan nu niet voorzien waar ik over een haf jaar sta”.

DIVAZ vragen

1. Wat is je grootste passie?
Mijn grootste passie is om wat ik doe in een ‘flow’ te kunnen doen. Dat kan gaan om de dingen die ik maak of om de projecten waaraan ik werk. Op het moment dat de juiste mensen samen aan een doel werken dat hen na aan het hart ligt, ontstaat er een soort stroomversnelling waardoor alles op zijn plek valt. Het is mij passie om dat te bereiken in het werk dat ik doe.

2. Wat zou je meteen veranderen als jij het voor het zeggen had?
Ik zou de manier van politiek bedrijven willen veranderen. Nu zie ik de meeste politici verwikkeld in een technisch en strategisch spel waarbij het behoud van hun eigen positie en die van hun partij voorop lijkt te staan. Ik zou graag zien dat ons land wordt bestuurd door mensen die zichtbaar en hartgrondig het beste willen voor alle burgers.

3. Wat was het meest waardevolle advies dat jij ooit gekregen hebt?
Er is een oud Indiaans Amerikaans gezegde: “Certain things catch your eye, but pursue only those that capture your heart.” Ik denk dat de dingen waar je hart sneller van gaat kloppen de moeite waard zijn om te vervolgen. Soms staan we voor keuzes en zijn er meer opties mogelijk. Ik probeer dan te kiezen voor de optie waar mijn hart naar uit gaat. Ook al ben ik soms flink afgeleid door wat ik denk dat anderen van mij verwachten en door de vele (on)mogelijkheden die ik op mijn weg tegenkom. Uiteindelijk, als ik terugkijk, zijn de keuzes die ik met heel mijn hart heb gemaakt de beste keuzes geweest voor mij.

4. Heb je een rolmodel en wie is dat?
Ik heb meerdere rolmodellen gehad. Mijn eerste leidinggevende was een van mijn rolmodellen. Zij is een prachtige eigenzinnige vrouw die zelf precies doet wat haar hart haar ingeeft. Ze heeft mij laten zien dat je binnen de maatschappij en binnen je werk je eigenheid kunt bewaren. Nu laat ik me inspireren door verschillende mensen. Mensen die ik ontmoet, mensen die mij raken of aan het denken zetten. Eigenlijk ontmoet ik iedere dag wel iemand die zijn eigen uniciteit op zo’n manier tot uitdrukking brengt dat ik ervan leer.