design donttellmum.nl / created by By the WWW...

maart 2009

Interview met Mamita van Leeuwarde

Mamita van Leeuwarde werkt sinds 1998 bij adviesbureau De Beuk als organisatieadviseur, trainer en coach. Mamita is een specialist in het begeleiden van veranderingstrajecten en is deskundig op het gebied van diversiteit. De Beuk is een gerenommeerd adviesbureau en werkt op terreinen van samenleving en openbaar bestuur en organisatieontwikkeling. Bij dit bureau voelt Mamita zich als een vis in het water. Haar persoonlijke statement op de website van de Beuk zegt veel over Mamita’s passie voor haar werk: “Een mooi evenwicht vinden tussen het inhoudelijke en procesmatige resultaat van een opdracht. Dat wil ik bereiken in de opdrachten die ik uitvoer. En wat ik het meest uidagende vind, is mensen in beweging krijgen en tot verandering aanzetten”.

Women on top

Mamita is van Surinaamse afkomst en heeft Onderwijskunde gestudeerd. Via strategische opleidingsvraagstukken en HRM opdrachten is zij het adviesvak ingerold. “Mijn achtergrond heeft zeker mijn keuzes in het werk beïnvloed.  Een paar dagen geleden las ik de resultaten van de emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarin stond dat Surinaamse vrouwen het hoogst scoren op het gebied van economische zelfstandigheid en arbeidsmarktparticipatie in Nederland. Dat herken ik. Ook ik heb van mijn ouders in sterke mate meegekregen dat je als vrouw actief moet participeren in de samenleving en in je eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien” vertelt zij. Mamita is dan ook zeker wel bezig met het thema ‘women on top’ en diversiteit. Zij vindt het belangrijk dat vrouwen doorstoten naar leidinggevende functies om hun eigen positie te versterken en omdat het benutten van diversiteit meerwaarde heeft voor een organisatie en levert op haar manier een bijdrage. “Ik heb een digitaal netwerk opgericht waarin vrouwen en allochtonen interessante vacatures naar elkaar mailen. Verschillende opdrachtgevers benaderen me als ze een vacature hebben die ze buiten hun eigen netwerk willen uitzetten”.

Het werk
Op de vraag wat het werken bij de Beuk zo leuk maakt antwoord Mamita: “Wat ik bijzonder aan De Beuk vind is de cultuur. De Beuk neemt de kwaliteiten van haar adviseurs als uitgangspunt en biedt ruimte voor diversiteit. Aan de adviseurs wordt een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid toegedicht en je wordt zo begeleid dat je die verantwoordelijkheid ook pakt. Dat past, realiseer ik me terwijl ik met je praat, ook erg bij mijn Surinaamse achtergrond. Als Surinaamse vrouw word je geleerd dat je je verantwoordelijken in het leven en je werk moet oppakken”. In Mamita’s visie wordt bij De Beuk ook geprobeerd datgene wat wordt beleden in opdrachten en stijl van adviseren gestalte te geven: diversiteit, draagvlak, betrokkenheid, verbinding, deskundigheid, eigenaarschap. “Als er bijvoorbeeld vacatures binnen De Beuk zijn, dan voeren we iedere keer weer de discussie over diversiteit en kijken we naar de verdeling van etniciteit, geslacht en seksuele voorkeur binnen onze organisatie.” Op dit moment is Mamita ook bezig met een leuke opdracht. “De opdracht die ik op dit moment doe, is een opdracht voor een grote landelijke nutsorganisatie, die zijn concurrentie positie op de markt moet verstevigen.Ik begeleid de managers in de organisatieveranderingen, die het gevolg hiervan zijn. Waar het er vooral op aan komt is dat we ze ondersteunen in een nieuwe stijl van leidinggeven. Ik vind het een leuke opdracht omdat het een landelijke impact heeft, het om veranderingen in het gedrag en leidinggeven gaat en omdat we door de grootte en complexiteit van de opdracht in een groot team van diverse adviseurs werken”.

Financiële crisis en diversiteit
Is er iets dat je bij opdrachtgevers of de opdrachten die je nu uitvoert, opvalt aan de financiële crisis? Wat zou jouw advies nu zijn aan bedrijven als het bijv. gaat om diversiteit? “De opdracht waar ik het hierboven over heb is natuurlijk spannend, omdat het midden in de krediet- en economische crisis plaatsvindt. Ik merk wel dat opdrachtgevers zich bezighouden met de crises en zich afvragen wat dat voor hun marktpositie betekent. Ik zou juist nu opdrachtgevers willen toeroepen dat diversiteit belangrijk is. Diversiteit hanteren in een organisatie betekent divers talent aanboren, anders denken en daardoor met een creatieve blik kijken naar de kredietcrisis die ook kansen biedt”.

Dan de vragen aan elke diva van de maand:

1. Wat is jouw grote passie?
Naast het werk is dat fotografie. Ik neem mijn blik als fotografe en mijn camera ook mee in opdrachten en werk vaak met fotobeelden.  Ik heb weleens opdrachten gedaan waarin ik letterlijk een foto maakte van de organisatie. Soms zeggen beelden meer dan woorden.

2. Wat zou je meteen regelen als jij het voor het zeggen had?
Meer de dialoog in de samenleving als het om diversiteit gaat. Ik vind het jammer dat juist nu de polarisatie opgezocht wordt in de discussie over bijvoorbeeld de islamisering van de samenleving.

3. Wat is de meest inspirerende ervaring die je in de afgelopen maand had?
Dat was de opdracht die ik had voor het nutsbedrijf, waar ik het hiervoor over had. We zaten twee dagen op de hei met een van de vele managementteams die we begeleiden. Ze konden heel kritisch naar zich zelf en hun wijze van leidinggeven kijken. In dat proces zag je

4. Wat zit er altijd in jouw handtas?

Mijn telefoon, blackberry en tom tom, maar ook mijn leesbril

5. Wie mag er van jou in een lijstje?

Het werkgeverschap van de Beuk. Ik heb voor meerdere werkgevers gewerkt, maar zoveel ruimte als bij de Beuk heb ik nergens anders ontmoet.

Meer informatie over Mamita is te vinden op de website van de Beuk

Interview: Fatma Kaya
Foto’s: Mamita van Leeuwarde/de Beuk